Home » » Hape-hape (El- Wali)

Hape-hape (El- Wali)

Hape-hape kadhang ma onthong kadhang ma rogi
nekah salah settongah essenah lagu se ngakungi Judul Hape dari Group El-Wali. manabi metorot badhan kaule lagu kakdhintoh lerres sakaleh. soalah Hape manabi e astaneh oreng pembisnis, hape kakdhintoh ngebeh kaontongan se rajeh. coba sengastaneh Hape kakdhintoh oreng se tak tepak tengkanah, 5-10 areh atokaran sareng rajinah otabeh sareng rakanah, anapah sebab?? sobung pole etemmuh pon telfonan sareng selingkuhannah.
ngereng gule sareng para panjenengan sadajah padhah agunaki Fasilitas se super mewah kakdhintoh kaanggui jalan ka bagusen saengganah Hape kakdhintoh abaktah ka saean e dunnyah kantos dha' ka akherat.Share this article :

Tidak ada komentar: